ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING – AVG

Als onderdeel van de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) door de Europese Unie die van toepassing is vanaf 25 mei 2018, informeren wij u dat we ons beleid voor de bescherming van persoonsgegevens hebben bijgewerkt en dat we ons inzetten om de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te respecteren omdat uw adres in onze database is opgenomen. We sturen u regelmatig informatie over onze activiteiten. Wij kunnen garanderen dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken enkel worden gebruikt om u op de hoogte te houden van ons nieuws en om te reageren op uw verzoeken met betrekking tot de diensten die wij u leveren in het kader van het bedrijfsdoel van onze VZW.

Ons gegevensbeschermingsbeleid is in overeenstemming met de AVG en we nodigen u uit om onze privacyverklaring hieronder op onze site te raadplegen voor meer informatie hierover.

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie van ons, nodigen wij u uit om u uit te schrijven door dit via ons e-mailadres aan ons door te geven.

“Juridische mededelingen – Privacybeleid”

De vzw La TRUITE Houffalize respecteert uw privacy en neemt de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Ook zorgen wij ervoor dat elke behandeling voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Informatie verzamelen
VZW La TRUITE Houffalize verzamelt persoonsgegevens wanneer u lid wordt van onze vereniging, deelneemt aan een activiteit of wanneer u andere diensten aanvraagt. Afhankelijk van het contact dat we hebben of de dienst die je van ons vraagt, verzamelen we verschillende soorten persoonsgegevens zoals je naam, je voornaam, je e-mailadres, je telefoonnummer, je postadres, je geboortedatum. Wanneer we een specifiek verzoek of activiteit doen, kunnen we u ook om specifieke informatie vragen voor een goede uitvoering ervan.

Gebruik van informatie
Alle informatie die de vzw van u verzamelt, kan worden gebruikt om:

Informatie verschaffen;
Reageren op en uitvoeren van een door u gevraagde dienst;
Stuur je ons programma en reglement
Onze website verbeteren;
Eventueel per e-mail contact met u opnemen;
Vertrouwelijkheid en openbaarmaking aan derden
De vzw La TRUITE is de enige houder van de verzamelde informatie. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit voor commerciële doeleinden aan derden worden verkocht, verhandeld of gegeven.

De vzw verstrekt uw gegevens alleen aan derden of dienstverleners wanneer dit nodig is voor de informatievoorziening of het uitvoeren van een gewenste dienst. De VZW La TRUITE Houffalize is echter van mening dat het delen van informatie noodzakelijk is om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden, te onderzoeken, te voorkomen of maatregelen te nemen, of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bescherming van informatie
De vzw implementeert de gepaste maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren. Alleen mensen die een specifiek werk moeten doen, hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. Computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, worden bewaard in een beveiligde omgeving.

Jou rechten
U hebt te allen tijde het vrije recht op toegang tot en rectificatie van gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken. Hiervoor kunt u de vzw een verzoek sturen per e-mail of per post.