VIS STAGE FSPFB-ADEPS

Van 03 tot 08 July 2022, een stage (fly only) te ADEPS-Engreux zal georganiseerd worden

op onze parcours.

Om meer inlichtingen te bekomen: tel. Nr. 081/413491 of

Lepecheurbelge@skynet.be

Vissers, wees fairplay met de jongeren